URK
Sierpień 2023
Udostępnij:

Rekrutacji na obóz przedsiębiorczości


Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, ogłasza rekrutację do udziału w obozie przedsiębiorczości studentów/ek realizujących program kształcenia na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Termin rekrutacji: 01.08.2023 – 04.08.2023 (g. 11:00)

Cel Obozu:

 • podniesienie i wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie studentów URK w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, w szczególności w założeniu własnej działalności gospodarczej a także:
 • poznanie metod na definiowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych 
 • wypracowanie w zespole innowacyjnych pomysłów biznesowych 
 • integracja zespołu, który będzie mógł rozwijać swoje pomysły biznesowe w AIP. 

Szczegóły dotyczące wyjazdu:

 • Wyjazd z Krakowa 23.08.2023 r. (godziny poranne), powrót do Krakowa 02.09.2023 r. 
 • Zakwaterowanie: Żaglówki typ Laguna 730 lub Joker 785. 
 • Wyżywienie (3 posiłki dziennie – obiady głównie przywożone z firmy cateringowej, śniadania i kolacje przygotowywane przez studentów na łódkach) 
 • Dodatkowo w programie: Nabywanie i doskonalenie umiejętności żeglarskich, żeglowanie do różnych zakątków Mazur od Węgorzewa aż po Ruciane Nida i Pisz, wieczorne spotkania przy ognisku, zwiedzanie rezerwatów przyrody i zakątków historycznych. 
 • Kadra: Nauczyciel akademicki, sternicy. 
 • Liczba miejsc: 9
 • Udział bezpłatny

Kryteria rekrutacji do projektu:

 1. O udział w obozie mogą ubiegać się osoby, które posiadają status studenta/ki UR w Krakowie,
 2. Zgłoszenie kandydatów/ek do udziału w projekcie odbywa się na podstawie złożonych w Biurze projektu dokumentów zgłoszeniowych.
 3.  Do dokumentów rekrutacyjnych zalicza się:
  a. Zgłoszenie udziału w projekcie - Załącznik nr 1; 
  b. Opcjonalnie do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
  c. Opcjonalnie zaświadczenie o wolontariacie w AIP
 4. W trakcie rekrutacji kandydaci/tki zostaną poddani ocenie punktowej zgodnie z kryteriami zawartymi poniżej:

Kryteria punktowe:

 • średnia arytmetyczna ocen z ostatniego semestru, kandydat otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podana do 4 miejsc po przecinku),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 1 pkt;
 • kobieta - 1 pkt.
 • wolontariat w AIP - 1 pkt

 


Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Anna Augustyn-Mitkowska:  anna.augustyn-mitkowska@urk.edu.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane w AIP, adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, pokój nr: 119 lub w Biurze projektu, al. Mickiewicza 21, pokój 2 oraz mailowa na adres: anna.augustyn-mitkowska@urk.edu.pl

Zgłoszenie udziału w projekcie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Anna Augustyn-Mitkowska